لباسشویی صنعتی ضیا

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

لباسشویی صنعتی 20 کیلویی توام آبگیر نیمه اتوماتیک نیمه استیل مدل WM20L- کد 5000

کد محصول: 5000
مدل : WM20L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 20 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : نیمه اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: تومان20,000,000

لباسشویی صنعتی 20 کیلویی توام آبگیر نیمه اتوماتیک تمام استیل مدل WM20L- کد 5000S

کد محصول: 5000
مدل : WM20L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 20 کیلویی
بدنه: تمام استیل
سیستم کارکرد : نیمه اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی:  تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 20 کیلویی توام آبگیر تمام اتوماتیک نیمه استیل مدل WM20L- کد 5000A

کد محصول: 5000SA
مدل : WM20L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 20 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : تمام اتوماتیک ( مجهز به صفحه لمسی LED و تنظیم برنامه های شستشو)
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 20 کیلویی توام آبگیر تمام اتوماتیک تمام استیل مدل WM20L- کد 5000SA

کد محصول: 5000SA
مدل : WM20L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 20 کیلویی
بدنه: تمام استیل
سیستم کارکرد : تمام اتوماتیک ( مجهز به صفحه لمسی LED و تنظیم برنامه های شستشو)
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 25 کیلویی توام آبگیر نیمه اتوماتیک نیمه استیل مدل WM25L- کد 5001

کد محصول: 5001
مدل : WM25L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 25 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : تمام اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 25 کیلویی توام آبگیر نیمه اتوماتیک تمام استیل مدل WM25L- کد 5001

کد محصول: 5001
مدل : WM25L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 25 کیلویی
بدنه: تمام استیل
سیستم کارکرد : نیمه اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 25 کیلویی توام آبگیر تمام اتوماتیک نیمه استیل مدل WM25L- کد 5001

کد محصول: 5001
مدل : WM25L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 25 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : تمام اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 25 کیلویی توام آبگیر تمام اتوماتیک تمام استیل مدل WM25L- کد 5001

کد محصول: 5001
مدل : WM25L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 25 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : تمام اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 30 کیلویی توام آبگیر نیمه اتوماتیک نیمه استیل مدل WM30L- کد5007

کد محصول: 5007

سیستم: نیمه اتوماتیک

بدنه: نیمه استیل

برق مصرفی: سه فاز

الکتروموتور: سه فاز 5.5 اسب موتوژن (صادراتی)

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 30 کیلویی توام آبگیر نیمه اتوماتیک تمام استیل مدل WM30L - کد 5008

الکتروموتور: موتوژن تبریز (صادراتی) درمدل های سه فاز/ وسترن استرالیا در مدل تکفاز

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 30 کیلویی توام آبگیر تمام اتوماتیک نیمه استیل مدل WM30L- کد 5002

کد محصول: 5002
مدل : WM30L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 30 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : نیمه اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 7.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 30 کیلویی توام آبگیر تمام اتوماتیک تمام استیل مدل WM30L- کد 5002

کد محصول: 5002
مدل : WM30L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 30 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : نیمه اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 7.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی و پتوشوی 40 کیلویی توام آبگیر نیمه اتوماتیک تمام استیل مدل WM40L- کد 5003

کد محصول: 5003
مدل محصول: WM40L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 40 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : نیمه اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 10 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی و پتوشوی 40 کیلویی توام آبگیر تمام اتوماتیک تمام استیل مدل WM40L- کد 5003

کد محصول: 5003
مدل محصول: WM40L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 40 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : نیمه اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 10 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی و پتوشوی 50 کیلویی توام آبگیر تمام اتوماتیک تمام استیل مدل WM50L- کد 5004

کد محصول: 5007
مدل محصول: WM50L
نوع دستگاه: لباسشویی و پتوشوی صنعتی 50 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : نیمه اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 10 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی و پتوشویی 70 کیلویی تمام اتوماتیک تمام استیل مدل WM70L- کد 5005

کد محصول: 5005
مدل محصول: WM70L
نوع دستگاه: لباسشویی و پتوشویی 70 کیلویی
بدنه:  تمام استیل
سیستم کارکرد : نیمه اتوماتیک (قابلیت سفارش بصورت تمام اتوماتیک)
برق مصرفی : سه فاز / (قابلیت سفارش بصورت تکفاز)
الکترو موتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی) همراه اینورتر
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 20 کیلویی توام آبگیر RENZACCI- کد 5003

کد محصول: 5003

سیستم: نیمه اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: سه فاز

الکتروموتور: سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (صادراتی)

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی 20 کیلویی توام آبگیر مدلRENZACCI- کد5004

کدمحصول: 5004

سیستم: نیمه اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: تکفاز

الکتروموتور:  سه فاز 1/5 اسب وسترن استرالیا (صادراتی)

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی 20 کیلویی توام آبگیر مدلRENZACCI -کد5006

کد محصول: 5006

سیستم: نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: تک فاز

الکتروموتور: سه فاز 1/5 اسب  وسترن استرالیا (صادراتی)

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی 30 کیلویی توام آبگیر مدل RENZACCI -کد5011

کد محصول: 5011

سیستم: نیمه اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: سه فاز

الکتروموتور: سه فاز 5.5 اسب موتوژن (صادراتی)

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی 30 کیلویی توام آبگیر مدل RENZACCI- کد5012

کد محصول: 5012

سیستم: نیمه و تمام اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: سه فاز

الکتروموتور: سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (صادراتی)

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی و پتوشویی 40 کیلویی توام آبگیرRENZACCI- کد5013

کد محصول: 5013

سیستم: نیمه اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: سه فاز

الکتروموتور: سه فاز 7.5 اسب موتورژن

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی و پتو شویی 40 کیلویی توام آبگیر RENZACCI- کد5014

کدمحصول: 5014

سیستم: نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: سه فاز

الکتروموتور:  سه فاز 7.5 اسب موتورژن

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی و پتوشویی 40 کیلویی توام آبگیرRENZACCI - کد5015

کد محصول:  5015

سیستم: نیمه اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: تک فاز

الکتروموتور: سه فاز 3 اسب 900 دور شورش آلمان

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی و پتو شویی 40کیلویی توام آبگیرRENZACCI -کد5016

کد محصول: 5016

سیستم: نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: تک فاز

الکتروموتور: سه فاز 3 اسب 900 دور شورش آلمان

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی و پتوشویی 70 کیلویی توام آبگیر RENZACCI -کد 5017

کد محصول: 5017

سیستم: نیمه اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: تک فاز

الکتروموتور: دو دور شستشو و آبگیری سه فاز 7.5 اسب  شورش (صادراتی)

قیمت: لطفاً تماس بگیرید