خرید لباسشویی صنعتی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

لباسشویی صنعتی 20 کیلویی توام آبگیر نیمه اتوماتیک نیمه استیل مدل WM20L- کد 5000

کد محصول: 5000
مدل : WM20L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 20 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : نیمه اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 20 کیلویی توام آبگیر نیمه اتوماتیک تمام استیل مدل WM20L- کد 5000S

کد محصول: 5000
مدل : WM20L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 20 کیلویی
بدنه: تمام استیل
سیستم کارکرد : نیمه اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی:  تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 20 کیلویی توام آبگیر تمام اتوماتیک نیمه استیل مدل WM20L- کد 5000A

کد محصول: 5000SA
مدل : WM20L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 20 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : تمام اتوماتیک ( مجهز به صفحه لمسی LED و تنظیم برنامه های شستشو)
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 20 کیلویی توام آبگیر تمام اتوماتیک تمام استیل مدل WM20L- کد 5000SA

کد محصول: 5000SA
مدل : WM20L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 20 کیلویی
بدنه: تمام استیل
سیستم کارکرد : تمام اتوماتیک ( مجهز به صفحه لمسی LED و تنظیم برنامه های شستشو)
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 25 کیلویی توام آبگیر نیمه اتوماتیک نیمه استیل مدل WM25L- کد 5001

کد محصول: 5001
مدل : WM25L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 25 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : تمام اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 25 کیلویی توام آبگیر نیمه اتوماتیک تمام استیل مدل WM25L- کد 5001

کد محصول: 5001
مدل : WM25L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 25 کیلویی
بدنه: تمام استیل
سیستم کارکرد : نیمه اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 25 کیلویی توام آبگیر تمام اتوماتیک نیمه استیل مدل WM25L- کد 5001

کد محصول: 5001
مدل : WM25L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 25 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : تمام اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 25 کیلویی توام آبگیر تمام اتوماتیک تمام استیل مدل WM25L- کد 5001

کد محصول: 5001
مدل : WM25L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 25 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : تمام اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 30 کیلویی توام آبگیر نیمه اتوماتیک نیمه استیل مدل WM30L- کد5007

کد محصول: 5007

سیستم: نیمه اتوماتیک

بدنه: نیمه استیل

برق مصرفی: سه فاز

الکتروموتور: سه فاز 5.5 اسب موتوژن (صادراتی)

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 30 کیلویی توام آبگیر نیمه اتوماتیک تمام استیل مدل WM30L - کد 5008

الکتروموتور: موتوژن تبریز (صادراتی) درمدل های سه فاز/ وسترن استرالیا در مدل تکفاز

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 30 کیلویی توام آبگیر تمام اتوماتیک نیمه استیل مدل WM30L- کد 5002

کد محصول: 5002
مدل : WM30L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 30 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : نیمه اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 7.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی صنعتی 30 کیلویی توام آبگیر تمام اتوماتیک تمام استیل مدل WM30L- کد 5002

کد محصول: 5002
مدل : WM30L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 30 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : نیمه اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 7.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی و پتوشوی 40 کیلویی توام آبگیر نیمه اتوماتیک تمام استیل مدل WM40L- کد 5003

کد محصول: 5003
مدل محصول: WM40L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 40 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : نیمه اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 10 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی و پتوشوی 40 کیلویی توام آبگیر تمام اتوماتیک تمام استیل مدل WM40L- کد 5003

کد محصول: 5003
مدل محصول: WM40L
نوع دستگاه: لباسشویی صنعتی 40 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : نیمه اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 10 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی و پتوشوی 50 کیلویی توام آبگیر تمام اتوماتیک تمام استیل مدل WM50L- کد 5004

کد محصول: 5007
مدل محصول: WM50L
نوع دستگاه: لباسشویی و پتوشوی صنعتی 50 کیلویی
بدنه: نیمه استیل
سیستم کارکرد : نیمه اتوماتیک
برق مصرفی : سه فاز
الکترو موتور:  سه فاز 10 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی)
قابلیت های سفارشی: تمام استیل، تمام اتوماتیک، تکفاز
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

لباسشویی و پتوشویی 70 کیلویی تمام اتوماتیک تمام استیل مدل WM70L- کد 5005

کد محصول: 5005
مدل محصول: WM70L
نوع دستگاه: لباسشویی و پتوشویی 70 کیلویی
بدنه:  تمام استیل
سیستم کارکرد : نیمه اتوماتیک (قابلیت سفارش بصورت تمام اتوماتیک)
برق مصرفی : سه فاز / (قابلیت سفارش بصورت تکفاز)
الکترو موتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (دو دور صادراتی) همراه اینورتر
قیمت: لطفاً تماس بگیرید

ماشین عفونی شوی 40 کیلویی دو درب - کد 5740

کد محصول: 5740
مدل:  WM40H
نام : لباسشویی عفونی شور 40 کیلویی
الکتروموتور: 7.5 اسب موتوژن تبریز
قابلیت ویژه: دو درب ، تمام استیل ، توام با آبگیر، صفحه نمایشگر 7 اینچ LCD، قابلیت تنظیم تا 20 مرحله شستشو ،سبد مدل لانه زنبوری حبابدار طرح الجی، دارای ورودی بخار

 

ماشین عفونی شوی 50 کیلویی دو درب - کد 5750

کد محصول: 5750
کد محصول: WM50H
نام : لباسشویی عفونی شور 50 کیلویی
الکتروموتور: 7.5 اسب موتوژن تبریز
قابلیت ویژه: دو درب ، تمام استیل ، توام با آبگیر، صفحه نمایشگر 7 اینچ LCD، قابلیت تنظیم تا 20 مرحله شستشو ،سبد مدل لانه زنبوری حبابدار طرح الجی، دارای ورودی بخار

 

لباسشویی صنعتی 20 کیلویی مدل ADMIRAL

الکتروموتور: موتوژن تبریز (صادراتی) درمدل های سه فاز/ وسترن استرالیا در مدل تکفاز

 

 

 

لباسشویی صنعتی 30 کیلویی مدل RANZACCI

الکتروموتور: موتوژن تبریز دو دور (صادراتی)

 

لباسشویی صنعتی 20 کیلویی مدل RENZACCI

الکتروموتور: موتوژن تبریز (صادراتی) درمدل های سه فاز/ وسترن استرالیا در مدل تکفاز

لباسشویی صنعتی 40 کیلویی مدل RENZACCI

الکتروموتور: موتور 7.5HP  موتوژن تبریز (صادراتی) / موتور 3HP - 900 دور شورش (SCHORCH) آلمان

 

لباسشویی و پتوشویی 70 کیلویی مدل RENZACCI

الکتروموتور:  موتور 7.5HP - 3PH شورش (SCHORCH) آلمان

 

لباسشویی صنعتی 20 کیلویی مدل ADMIRAL - کد AH720

در دو مدل اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

شیر برقی صنعتی 1/2 اروپایی جهت آب سرد

کنترل سطح آب ( هیدرو استارت)

تایمر الکترونیک مجزا جهت چپ و راست ( بر خلاف دیگر مدلهای لباسشویی تایمر جداگانه جهت چرخاندن چپ و راست تعبیه شده است) که مانع عمکرد لباسشویی در مواقع خرابی نمیگردد

محفظه سبد لباسشویی از جنس آلومینیوم ریخته گری میباشد

فیوز 16 آمپر سه فاز اروپایی به همراه جعبه تقسیم و کنترل فاز

کنترل کننده سانتریفیوژ ( بر خلاف لباسشویی های بازار هنگامیکه داخل سبد آب باشد دستگاه به حالت سانتریفیوژ نمیرود.

لباسشویی صنعتی 40 کیلویی مدل ADMIRAL - کد AH740

در دو مدل اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

شیر برقی صنعتی 1/2 اروپایی جهت آب سرد

کنترل سطح آب ( هیدرو استارت)

تایمر الکترونیک مجزا جهت چپ و راست ( بر خلاف دیگر مدلهای لباسشویی تایمر جداگانه جهت چرخاندن چپ و راست تعبیه شده است) که مانع عمکرد لباسشویی در مواقع خرابی نمیگردد

محفظه سبد لباسشویی از جنس آلومینیوم ریخته گری میباشد

فیوز 16 آمپر سه فاز اروپایی به همراه جعبه تقسیم و کنترل فاز

کنترل کننده سانتریفیوژ ( بر خلاف لباسشویی های بازار هنگامیکه داخل سبد آب باشد دستگاه به حالت سانتریفیوژ نمیرود. این قابلیت باعث عمر و دوام طولانی دستگاه مخصوصا تسمه ها میگردد)

لباسشویی صنعتی 20 کیلویی توام آبگیر ADMIRAL -کد 5002

کد محصول: 5002

سیستم: نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک

بدنه: نیمه استیل

برق مصرفی : تکفاز

الکترو موتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (صادراتی)

لباسشویی صنعتی 25 کیلویی توام آبگیر مدل WM-25L - کد 5001

کد محصول: 5001

سیستم: نیمه اتوماتیک

بدنه: نیمه استیل

برق مصرفی : تکفاز

الکتروموتور: سه فاز 1.5 اسب موتوژن وسترن استرالیا مجهز به اینورتر 1/5 کیلووات LS کره (صادراتی)

 

لباسشویی صنعتی 20 کیلویی توام آبگیر RENZACCI- کد 5003

کد محصول: 5003

سیستم: نیمه اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: سه فاز

الکتروموتور: سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (صادراتی)

لباسشویی 20 کیلویی توام آبگیر مدلRENZACCI- کد5004

کدمحصول: 5004

سیستم: نیمه اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: تکفاز

الکتروموتور:  سه فاز 1/5 اسب وسترن استرالیا (صادراتی)

لباسشویی 20 کیلویی توام آبگیر مدل RENZACCI -کد5005

کدمحصول: 5005

سیستم: نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: سه فاز

الکتروموتور: سه فاز 5.5 اسب  موتوژن تبریز (صادراتی)

لباسشویی 20 کیلویی توام آبگیر مدلRENZACCI -کد5006

کد محصول: 5006

سیستم: نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: تک فاز

الکتروموتور: سه فاز 1/5 اسب  وسترن استرالیا (صادراتی)

لباسشویی 30 کیلویی توام آبگیر مدل ADMIRAL- کد5008

کد محصول: 5008

سیستم: نیمه اتوماتیک

بدنه: نیمه استیل

برق مصرفی: تک فاز

الکتروموتور:  موتور سه فاز 1.5 اسب وسترن استرالیا (صادراتی)

لباسشویی 30 کیلویی توام آبگیر مدل ADMIRAL- کد5009

کد محصول: 5009

سیستم: نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: سه فاز

الکتروموتور:  سه فاز 5.5 اسب موتوژن(صادراتی) 

لباسشویی 30 کیلویی توام آبگیر مدل ADMIRAL- کد5010

کد محصول: 5010

سیستم: نیمه و تمام اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: سه فاز

الکتروموتور: سه فاز 5.5 اسب موتوژن (صادراتی)

لباسشویی 30 کیلویی توام آبگیر مدل RENZACCI -کد5011

کد محصول: 5011

سیستم: نیمه اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: سه فاز

الکتروموتور: سه فاز 5.5 اسب موتوژن (صادراتی)

لباسشویی 30 کیلویی توام آبگیر مدل RENZACCI- کد5012

کد محصول: 5012

سیستم: نیمه و تمام اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: سه فاز

الکتروموتور: سه فاز 5.5 اسب موتوژن تبریز (صادراتی)

لباسشویی و پتوشویی 40 کیلویی توام آبگیرRENZACCI- کد5013

کد محصول: 5013

سیستم: نیمه اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: سه فاز

الکتروموتور: سه فاز 7.5 اسب موتورژن

لباسشویی و پتو شویی 40 کیلویی توام آبگیر RENZACCI- کد5014

کدمحصول: 5014

سیستم: نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: سه فاز

الکتروموتور:  سه فاز 7.5 اسب موتورژن

لباسشویی و پتوشویی 40 کیلویی توام آبگیرRENZACCI - کد5015

کد محصول:  5015

سیستم: نیمه اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: تک فاز

الکتروموتور: سه فاز 3 اسب 900 دور شورش آلمان

لباسشویی و پتو شویی 40کیلویی توام آبگیرRENZACCI -کد5016

کد محصول: 5016

سیستم: نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: تک فاز

الکتروموتور: سه فاز 3 اسب 900 دور شورش آلمان

لباسشویی و پتوشویی 70 کیلویی توام آبگیر RENZACCI -کد 5017

کد محصول: 5017

سیستم: نیمه اتوماتیک

بدنه: تمام استیل

برق مصرفی: تک فاز

الکتروموتور: دو دور شستشو و آبگیری سه فاز 7.5 اسب  شورش (صادراتی)

لباسشویی صنعتی 30 کیلویی آریا مدل ADMIRAL - تکفاز نیمه اتوماتیک

کد محصول: ARIA-301M

مدل: آدمیرال - ADMIRAL

الکتروموتور: 1.5HP  وسترن استرالیا (صادراتی)

قابلیت ویژه: توام با آبگیر، سبد مدل لانه زنبوری حبابدار طرح الجی، استاندارد CE اروپا

 

لباسشویی صنعتی 30 کیلویی آریا مدل RENZACCI - سه فاز اتوماتیک

کد محصول: ARIA-R303A

مدل: رنزاچی- RENZACCI

الکتروموتور: 5.5HP , 3PH  سه فاز موتوژن تبریز  (صادراتی)

قابلیت ویژه: توام با آبگیر، صفحه نمایشگر 3 اینچ LCD، قابلیت تنظیم تا 5 مرحله شستشو ،سبد مدل لانه زنبوری حبابدار طرح الجی، استاندارد CE اروپا